מאגר מידע

הורדת מאמרים מלאים מתאפשרת למנויים בלבד עם מייל וסיסמא
למאגר המידע

קבלו הביתה את שיחות

מנויים מקבלים הביתה בדואר את חוברות שיחות האחרונות
לרכישת מינוי

כנס "שיחות" השישי - ימים אחרים: בתוך ומחוץ לקופסה

הרצאות הכנס הועלו לאתר

לימוד קרוב

להעמיק בכל התיאוריות מנקודת מבט חדשה ובלי לצאת מהבית

מרכז ויניקוט בישראל - נמשכת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד

לתוכנית הארבע שנתית ללימודים מתקדמים ולהתמחות במרכז ויניקוט

החברה הפסיכואנליטית בישראל

הרשמה לקורסים בתוכנית התקרבות של החברה הפסיכואנליטית בישראל