הנחיות למחברים

מדיניות כללית

המערכת מניחה כדבר המובן מאליו כי מאמר שנשלח ל"שיחות" מביא חומר מקורי שלא ראה אור כמות שהוא בשפה העברית, ו/או בישראל בכל שפה אחרת, או מדיום אחר, כולל באתרי אינטרנט מכל סוג שהוא.

למערכת "שיחות" אין את היכולת לבדוק האם החומרים המתפרסמים במאמרים הם אכן חומרים מקוריים.

האחריות על פרסום חומר כזה היא על כותב/ת המאמר ועליו/עליה בלבד. 

המערכת אינה אחראית לדעות המובאות במאמרים ובמכתבים, שהן על דעת המחברים בלבד. 

 

סוגי מאמרים וגודלם

 1. מאמרים תיאורטיים – עד 6500-7000 מילים (כולל ביבליוגרפיה, עד 40 מובאות). עליהם להיות עדכניים ומקיפים, ולדון בנושא ספציפי אשר יש לו השלכה קלינית ו\או תיאורטית.
  כאשר מדובר במאמרי סקירה, אשר מציגים סקירה מקיפה, יסודית ועדכנית של מושג מסוים מתחום הפסיכותרפיה, תינתן לעתים אפשרות להאריך את המאמר עד ל-8200 מילים. זאת, על-פי מכתב מפורט של המחבר\ת שינמק צורך זה.

 2. תיאורי מקרים – עד 4500 מילים (כולל ביבליוגרפיה, עד 20 מובאות). יכללו תיאור מקרה או מקרים קליניים בעלי השלכות יישומיות או תיאורטיות ודיון במשמעותם תוך התייחסות לידע ספרותי קיים.

 3. מכתבים למערכת – כ-850 מילים. תגובות על מאמרים קודמים יישלחו למחברי המאמרים לתשובה.

 

על שולחי\ות המאמרים לציין במפורש, בראש המאמר, את מספר המילים במאמר. 

 מאמרים שמספר המילים שבהם יעלה על הנדרש, לא יועברו לסקירה.

שמירה על האנונימיות של המטופלים

תשומת לב מיוחד תינתן על ידי הכותבים להגנה על האנונימיות של המטופלים המתוארים במאמרים תוך התחשבות בכללי האתיקה והחוק.

אם המאמר בא לדווח על מחקר שנערך בהשתתפות נבדקים, יש לוודא כי ניתן לו אישור של ועדת אתיקה בהתאם לכללי האתיקה המקובלים (הנחיות הסתדרות הפסיכולוגים ומשרד הבריאות), וכן לקבל את הסכמתם הכתובה של המשתתפים במחקר ולציין עובדה זו בגוף המאמר.

בכתיבת תיאור מקרה יש לקבל את הסכמתו של המטופל לפרסום החומר הקשור בו. כאשר הסכמה זו אינה ניתנת להשגה, ועל מנת לשמור על פרטיותו המוחלטת של המטופל, יש לדאוג להסוואה מירבית ומיטבית של כל הפרטים המאפשרים את זיהויו של המטופל. הסוואה זו הינה באחריות הכותבים, ו"שיחות" מצפה להקפדה מלאה ומוחלטת על הנחיה זו.

 

תהליך סקירה ביקורתית

כל מאמר יינתן לקריאה על ידי המערכת לפחות לשני קוראים-סוקרים מומחים להערכה. אם יידרשו שינויים, יוחזר המאמר לכותבו לשם תיקון, בצירוף הערות מתאימות.

כל הסוקרים יישארו אנונימיים.

 

הדפסה וסידור העמוד

יש לשלוח את המאמר במייל למערכת ב-"word".

לא להכניס הערות אוטומטיות, רק ידניות בתחתית העמוד.

המאמר יהיה מסודר בקובץ אחד לפי הסדר הבא:

 1. שם המאמר בעברית ובאנגלית. שמות מחברי המאמר, תואריהם ומקום עבודתם בעברית ובאנגלית. יש לציין גם את שם המחבר המכותב לבקשות תדפיסים את כתובתו ומספר הטלפון שלו, ואת כתובת המייל שלו.

 2. תמצית יש לכתוב ב-100 מילים לכל היותר בעברית. להוסיף בסוף המאמר תמצית באנגלית ושם המאמר באנגלית (Title & Abstract).

 3. מילות מפתח למאמר בעברית ובאנגלית.

 4. המאמר עצמו.

 5. רשימת הספרות המוזכרת במאמר – References.

בגוף המאמר יש לציין מספר בספרות ערביות בתוך סוגריים עגולים (1).

בסוף המאמר תובא רשימת ספרות ממוספרת לפי סדר הופעה במאמר, ולא לפי סדר א' ב'.

 

לדוגמה:

(שימו לב לפסיקים, לנקודות ולמקום התאריך):

 1. Renik O.,  The ideal of the anonymous analyst and the problem of self-disclosure. Psychoanal. Q., 64: 466-495, 1995.

 2. ויצטום א., גודמן י., שלו א., הפרעה פוסט-טראומתית: מציאות או דמיון? תמונת מצב משנות התשעים. שיחות, י"א (1) : 9-26, 1996

 3. Lynn S. J., Rhue J. W. (Eds.), Dissociation: clinical and theoretical perspectives. New York, Guilford Press, 1994.

מייל המערכת למשלוח מאמרים[email protected]