כנס שיחות השישי - 2023

כנס שיחות השישי - 2023

ימים אחרים: בתוך ומחוץ לקופסה

מושב ראשון : היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים של חריגה : יו"ר המושב - ד"ר בעז שלגי

פרופ' חגי כנען - חריגה ומפגש :

ד"ר שלומית ידלין גדות - בעקבות אֵלָה: יתמות וחרדה, חריגה וחירות:

מושב שני : המעשה הטיפולי: כאשר המטפל חורג מעצמו: לאן? מתי? מדוע ? : יו"ר המושב - פרופ' רבקה יהב

אהובה ברקן - על רגעים יצירתיים בטיפול ועל מה שמאפשר אותם: "את מה שתקבלו ממני יהיה עליכם ללקט מתוך הכאוס":

פרופ' יפתח יובל" - פתאומית לעד"? החריגה מהעצמי כאסטרטגיה טיפולית מרכזית ב - ACT :

ד"ר שרה איווניר - ריקוד תרפויטי בחלל בין חיים ומוות :

מושב שלישי: הפנים והחוץ ומה שביניהם : יו"ר המושב - ד"ר שרון זיו ביימן

מיכל ניובורן - על המסע בין האישי לאנושי: התבוננות על התנועה בין פנים לחוץ והשפעותיה על המרחב הפוטנציאלי :

ד"ר עמית פכלר - וכל הזמן הזה הייתי לבד: המטפל כאאוטסיידר :