החברה הפסיכואנליטית בישראל

החברה הפסיכואנליטית בישראל

החברה הפסיכואנליטית בישראל שמחה להודיע על פתיחת ההרשמה לתוכנית ההכשרה הפסיכואנליטית!

יכולים להגיש את מועמדותם בעלי רישיון מוכר בישראל מהמקצועות הבאים:

ההרשמה תסתיים ב-1/2/24.

מתוך שאיפה לעמוד בלוחות הזמנים ועם זאת לעשות התאמה למציאות שנוצרה באירועי ה-7 באוקטובר, נאפשר בנסיבות מסוימות לדחות את ההרשמה. 

ניתן להגיש בקשה לדחיית מועד ההרשמה עד לתאריך 18/1/24 למייל: [email protected]

לפרטים מדוייקים על דרישות הקבלה ותהליך ההרשמה באתר החברה לחץ כאן.

לקשר ופניות ניתן לפנות בכתובת הבאה: [email protected]