ספרים שהגיעו למערכת - כרך ל"ו חוברת 2

ספרים שהגיעו למערכת

HOWARD B. LEVINE (ED)

The Post-Bionian Field Theory of Antonio Ferro : Theoretical Analysis and Clinical Applications

PAUL IAN STEINBERG

Applying Psychoanalytic Thought to Contemporary Mental Health Practice

AVI GOREN-BAR

An Introduction to Jungian Coaching

אדם פיליפס
החמצה: בשבח החיים שלא נחיו

חני בירן
האומץ שבפשטות: רעיונות מרכזיים בעבודתו של ביון

אריק ברנמן

החייאתו של האובייקט הטוב האבוד

שנער פנקס־סמט (עורכת)
ליפול למעלה: כתיבה עכשווית על גוף בטיפול

רות נצר
נפש הספרות: מסות על ספרות ושירה במבט יונגיאני

זיאן אמרי
יד נשלחת בנפש: מסה על מוות מרצון

נגה בן ששון
מסע עם אשת לוט: מהמקרא אל הנפש

בלה שגיא
שבר ענף ירוק

דייוויד קאהן
73 ׳

אביאל רובשוב
מסכת על השיגעון

בת שבע מילר
תיאטרון המוות: חוויות הגסיסה של מטופלים בהוספיס

לפתיחה והורדה לחץ כאן