כנס שיחות הרביעי - 2021

דברי ברכה - יו"ר הכנס ד"ר בעז שלגי

דברי פתיחה למושב הראשון - "השומר אחי אנוכי? על יריבות ועריבות הדדית" - יו"ר המושב הראשון יוסי זלץ

סמדר אשוח - השומר אחי? אנוכי? מחשבות לעת מגיפה וחרדת מוות

פרופ' יוסי לוי בלז - "לעמוד לבדי מול הים בו טבעתי": בדידות וערבות הדדית במסע למניעת אובדנות

שיח על המושב הראשון - מנחה ויו"ר יוסי זלץ

דברי פתיחה למושב השני- "כשנגיפים יורים המוזות שותקות? על שיתוק ויצירה בזמן משבר" - יו"ר המושב השני חגית אהרוני

ד"ר רוני אלפנדרי - על מועקת הכתיבה וחירות היצירתיות בזמן משבר

אגי משעול - על ספרה 'קפל' שנכתב בימי הסגר

שיח על המושב השני - מנחה ויו"ר חגית אהרוני

דברי פתיחה למושב השלישי- "חזרה כפייתית או מטמורפוזה? מבט אחורה וקדימה" - יו"ר המושב השלישי פרופ' רבקה יהב

פרופ' יולנדה גמפל - "לחיות זה להיות אחר" אומר פסואה. אספר לכם סוד - כל הדברים ברי חלוף.

פרופ' שלמה בידרמן - "כל הדברים יגעים": הרהורים על הגלגל והבור

שיח על המושב השלישי - מנחה ויו"ר פרופ' רבקה יהב