איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

שמח להודיע על השקת מחזור ג׳ של תוכנית רוח אדם - 24.10.2022

לחצו כאן לפתיחת דף התוכן והפרטים המלאים.