המכון הישראלי לפסיכואנליזה

מרכז הלימודים פותח את ההרשמה לתכניות מתקדמות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית שנה"ל 2021-2022 בירושלים ובת"א - המעשה הטיפולי.

פרטים מדוייקים על תהליך הקבלה אפשר לקבל באתר החברה:

המעשה הטיפולי: תכנית תלת שנתית בתל אביב ללימודים מתקדמים - לפרטים לחצו כאן.  

המעשה הטיפולי: תכנית תלת שנתית בירושלים ללימודים מתקדמים - לפרטים לחצו כאן

להורדת הקובץ ולפרטים לחצו כאן.