כנס שיחות 2019

ברכות דר' בעז שלגי

 

ברכה פרופ' אליעזר ויצטום

 

הצגת המושב הראשון - שמואל גרזי

 

מושב ראשון - דר' מירב רוט

 

מושב ראשון דר' צופי מרום

 

מושב ראשון - קלאודיה קוגן

 

מושב שני - הצגת המושב פרופ' אוריה תשבי

 

מושב שני - דר' שרון זיו ביימן

 

מושב שני - דר' שלמה מנדלוביץ

 

מושב שני - פרופ' דני חמיאל