כרך א' - חוברת 3,

יוני 1987

כרך א' חוברת 3, יוני 1987