כרך א' - חוברת 1,

אוגוסט 1986

"שיחות" יוצא לדרך : כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה, מבוסס על מאמרים ועבודות בעברית של חברי הקהילה המקצועית בארץ ומיועד לקהל קוראי עברית בישראל ובחו"ל.