כרך ט"ו - חוברת 1,

דצמבר 2000

כרך ט"ו, חוברת 1, 2000