כרך ל"ה - חוברת 1

נובמבר 2020

לפי מדיניות אתר ״שיחות״ המאמרים בחוברת זו יהיו זמינים להורדה לאחר שימלאו חמש שנים לפרסום החוברת

כרך ל"ה, חוברת 1, 2020